João Luís do Nascimento Mello e Sabbo

* Porto, Cedofeita, 03-04-1975     05-07-1990

Died, 15 Years

Source: Geneall

Published on: 05-07-1990